•  
  •  
  • Televizija

  • Kablovska televizija

   • Kako da postanem korisnik Telemach analogne televizije?
   • Prvi korak koji ćete napraviti je pozivanje našeg centra, da bi ste znali da li na Vašoj adresi postoje tehničke mogućnosti za priključenje na našu mrežu. Za uvođenje naše kablovske infrastrukture u zgradu neophodan je pristanak više od 50% stanara, uz pisanu suglasnost sa potpisima. Da biste televizijski program pratili preko naše kablovske mreže, neophodno je da potpišete korisnički ugovor, nakon čega Vam naša tehnička služba postavlja instalaciju i dovodi signal do TV prijemnika.
   • Kako da sklopim ugovor za analognu televiziju?
   • Kontaktirajte nas i ukoliko postoje tehničke mogućnosti za Vaše priključenje, možete sklopiti ugovor u Korisničkom centru ili će naš predstavnik, u slučaju da ima više korisnika na istoj lokaciji, doći kod Vas da potpišete ugovor.
   • U mojoj zgradi već postoji Telemach kablovska infrastruktura, ali ja nisam Vaš korisnik, a želio bih da budem...
   • U tom slučaju je dovoljno da dođete do našeg Korisničkog centra i potpišete ugovor ili da se javite na centar kako bi naša tehnička služba došla do Vas.
   • Koja je cijena uvođenja kablovske televizije?
   • Cijene zavise od toga da li se priključuje stan u zgradi ili u kući, da li u Vašem stanu ili kući postoji već neki kablovski operater, u kom dijelu naše mreže se nalazite i koliko je materijala  i opreme potrebno za Vaše priključenje. Treba imati i to u vidu da se priključenje za svaki dodatni TV prijemnik plaća dodatno. Kontaktirajte naš Korisnički centar i informišite se o svim detaljima.
   • Kako mogu da izmirim svoje obaveze?
   • Mjesečnu naknadu možete platiti putem naloga za uplatu u pošti ili banci ili u prostorijama našeg Korisničkog centra.
   • Imam kablovsku televiziju drugog operatera, a želim da budem vaš korisnik!
   • Ukoliko postoje tehničke mogućnosti, nije problem da i pored postojeće kablovske televizije uvedemo našu. Za informaciju kontaktirajte naš centar.

    

   Digitalna D3 televizija

   • Koje su to osnovne prednosti koje pruža digitalna D3 televizija
   • Pored spomenutih prednosti kao što su kristalno jasna slika, savršen ton i elektronski programski TV vodič (EPG); svaki korisnik pri kupovini D3 usluge dobiva mogućnost da kanale iz analogne ponude prati u digitalnom kvalitetu zvuka i slike. Uz to na raspolaganju su vam i dodatni digitalni kanali kojih nema u analognoj ponudi.
   • Da li D3 omogućava praćenje više različitih TV kanala u istom trenutku u istom domu? Što je potrebno da korisnici urade da bi takvu uslugu ostvarili?
   • Da biste koristili D3 usluge morate imati instaliran digitalni prijemnik uz TV aparat. Digitalni prijemnik se može instalirati uz samo jedan televizor, ali korisnik ima mogućnost da se pretplati na više D3 digitalnih prijemnika.
   • Šta je to elektronski programski vodič (EPG)?
   • Za sve kanale D3 ponude, korisnici mogu na izuzetno lak način pogledati programski raspored i to za 7 dana unaprijed. Omogućen je i kratak opis emisija, kao i memoriranje emisije koju korisnik želi da pogleda, što znači da će prijemnik u željeno vrijeme automatski prebaciti na željeni kanal. Tu je i izvanredna mogućnost da se program pretražuje po žanrovima.
   • Zamijenjen mi je risiver – do kada ću imati besplatno korištenje?
   • Do kraja novembra. Vodite računa da do 25.11. trebate prijaviti ono sto želite da nastavite da gledate od dodatnih kanala (prošireni paket i/ili HBO). Ukoliko ne izvršite prijavu od 01.12. će vam na raspolaganju biti samo Osnovni paket.
   • Želio bih da se pretplatim na Prošireni paket, ali ne znam mogu li zaključati dio programa tako da ne bude uvijek vidljiv.
   • Naravno. Prilikom instalacije od našeg osoblja ćete dobiti PIN kod koji omogućava da neke kanale blokirate. Deblokada odnosno gledanje će biti moguće samo kada se unese PIN kod.
   • Kako mogu promjeniti jezik?
   • SD: Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme OPT, idite strelicom prema dole na titl, lijevo ili desno da uključite ili isključite. Kad se uključi (ako je bio isključen), pritisnite strelicu prema dole gdje se dolazi do jezika titla. Jezik se bira strelicama lijevo – desno. Kada ste odabrali željeni jezik, pritisnite OK, i izađite iz tog menija.
    DVR: Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme INFO, potom odabrati OPCIJE, (zeleno dugme na daljinskom), zatim idite prema dole na titl. Odabirom lijevo ili desno da uključite ili isključite. Kad se uključi (ako je bio isključen), pritisnite strelicu prema dole gdje se dolazi do jezika titla. Jezik se bira strelicama lijevo – desno. Kada ste odabrali željeni jezik, pritisnite OK, i izađite iz tog menija.
    HD: Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme OPT, idite strelicom prema dole na titl, lijevo ili desno da uključite ili isključite. Kad se uključi (ako je bio isključen), pritisnite strelicu prema dole gdje se dolazi do jezika titla. Jezik se bira strelicama lijevo – desno. Kada ste odabrali željeni jezik, pritisnite OK, i izađite iz tog menija.

    

   HDTV

   • Šta je HDTV?
   • Televizija visoke definicije (High Definition Television) je posljednji korak u razvoju televizije koji donosi gledaocima superiornu kvalitetu slike i zvuka. Gledaocima se putem HDTV pruža mogućnost da imaju jasniju sliku, življe boje, širi ekran pokriven slikom i do pet puta detaljniju sliku od one koju nude standardni TV programi. HDTV je stvorio uslove za nezamjenjiv utisak kućnog kina.
   • Koja je razlika između HDTV i obične kablovske televizije?
   • Pretplatom na D3-HDTV usluge kupujete sebi kartu za jedan potpuno nov svijet digitalne zabave. Slika će biti toliko realna da ćete prosto poželjeti da posegnete za ekranom i dodirnete je.
   • Koliko je slika jasnija na HDTV u odnosu na sliku običnih TV?
   • Analogna TV, koju gledamo zadnjih 60 godina, ima rezoluciju ekvivalentnu onoj od 720x576 piksela. Nasuprot tome, HDTV programi se prikazuju u rezoluciji od 1920x1080 piksela što u praksi rezultira slikom koja je pet puta jasnija od standardne TV slike. Razlika je više nego očigledna.
   • Kakva je oprema potrebna za praćenje HDTV?
   • Potrebno je nabaviti HD ready TV prijemnik i D3-HDTV digitalni prijemnik koji uzimate na korištenje od Telemacha.
   • Kakva je razlika između HD Ready/Full HD TV aparata?
   • Oznaka HD ready odnosi se na uređaje koji mogu da primaju i reproduciraju signal visoke rezolucije, ali ne i pune rezolucije (1920x1080). Uređaj koji nosi oznaku Full HD omogućava prikazivanje pune rezolucije (1920x1080).
   • Zašto su HDTV ekrani siri od standardnih TV ekrana?
   • Decenijama su naši TV ekrani bili neznatno veći po horizontali nego po vertikali. Tačnije, odnos horizontale i vertikale bio je 4:3, što je poznato i kao aspekt slike 4:3. Većina HDTV ekrana ima aspekt slike 16:9, sličan aspektu koji imaju kino platna. Ovo omogućava da slika koja se prikazuje u ovom formatu izgleda što sličnija slici u kinu i da velika većina filmova popuni cijeli ekran, bez praznina u slici u vrhu i pri dnu ekrana. Postoje izvjesni izuzetci od ovog pravila, jer filmovi snimljeni "jako širokim" (ultrawide) kadrom, kao što su to na primjer "Gospodar prstenova" i "Ratovi zvijezda" i dalje, čak i u HDTV formatu imaju ove "praznine" na slici, što je i efekt poznat kao "kutija za pisma". Treba znati da nisu svi HD programi "široki zaslon" te da se pri gledanju standardnih ili programa visoke rezolucije sa aspektom slike 4:3 mogu pojaviti praznine u slici sa lijeve i desne strane ekrana.
   • Da li ću i dalje moći da koristim svoj stari TV prijemnik?
   • Da. Međutim postoji opasnost da neće te biti u prilici da vidite poboljšanu HD sliku ili da čujete HD zvuk na TV prijemniku koji nije HD ready, što praktično znači da prelazak na HDTV ima smisla samo ako imate HD ready TV prijemnik jer su samo takvi prijemnici u stanju da vam ponude uživanje u potpunom HD okruženju.
   • Da li HDTV uključuje sve TV programe?
   • HDTV je nova tehnologija. Samo će programi snimljeni u HD formatu i koji se prenose putem HDTV biti u stanju da vam ponude HDTV kvalitetu zvuka i slike.
   • Kada će biti dodano još HD programa?
   • HDTV porodica se stalno uvećava novim članovima, a mi ćemo svoju ponudu obogaćivati shodno ponudi novih HD kanala.
  •