Uputstvo za instalaciju View Right plugina na MAC-u

 

Certifikovani web browseri su: Internet Explorer verzije 8, 9, 10 i 11, Firefox verzija 16+, Safari 6+.

 

Prilikom prvog pokretanja aplikacije na Vašem računaru, potrebno je instalirati i plugin. Instalacija na Safari se vrši na sljedeći način:

 

1. 1. Nakon startovanja video prozora preko opcije “Gledaj” u TV vodiču ili odabirom trenutne emisije na vodiču za kanale pojavit će se prozor kao na slici:

 

slika1

 

2. Nakon čega će MAC krenuti skidanje file-a za instalaciju plugina.

 

slika2

 

U zavisnosti od iOS-a, može se desiti da izađe upozorenje kao na slici. U tom slučaju zatvorite prozor na “OK”, a zatim uđite u System Preferences.

 

slika3

 

slika4

 

U System Preferences odaberite Security & Privacy.

 

slika5

 

Ručno odobrite pokretanje instalacije.

 

slika6

 

3. Duplim klikom na sačuvani file ViewRighWeb-3.6.0.0.pkg započinje se instalacija.

 

slika7

 

4. Pratite uputstva za instalaciju. Kliknite na Continue.

 

slika8

 

5. Ukucajte Vaše podatke za MAC (username/password)

slika5

 

6. Kliknite na Continue.

 

slika6

 

7. Kliknite na Agree.

 

slika6

 

slika6

 

8. Kliknite na Install.

 

slika6

 

slika6

 

9. Time ste završili instalaciju plugina. Kliknite na Close.

 

slika6

 

Zatvorite Vaš browser i ponovo ga startujte. Ukucajte adresu www.d3go.tv i gledajte D3 GO.

 

Prilikom puštanja bilo koje emisije ili kanala, prilagođavanje slike traje do 30 sekundi. U sljedećoj verziji aplikacije, ovo vremensko prilagođavanje će biti značajno smanjeno.