Uputstvo za instalaciju View Right plugina na MAC-u

 

Certifikovani web browseri su: Internet Explorer 9, Firefox 3.5+, Chrome 10+, Safari 4+.

 

Prilikom prvog pokretanja aplikacije na Vašem računaru, potrebno je instalirati i plug in. Instalacija na Safari se vrši na sljedeći način:

 

1. Nakon startovanja video prozora preko opcije “Gledaj” u TV vodiču ili odabirom trenutne emisije na vodiču za kanale pojaviće se prozor kao na slici:

 

slika1

 

2. Nakon čega će MAC krenuti u skidanje fajla za instalaciju plug ina.

 

slika2

 

3. Duplim klikom na sačuvani fajl ViewRighWeb-2.0.1.7.pkg započinje instalacija.

 

slika3

 

4. Pratite uputstva za instalaciju. Kliknite na Continue.

 

slika4

 

5. Kliknite na Continue.

 

slika5

 

6. Kliknite na Agree.

 

slika6

 

7. Kliknite na Install.

 

slika7

 

8. Ukucajte Vaše podatke za MAC (username/password)

 

slika8

 

9. Time ste završili instalaciju plug ina. Kliknite na Close.

 

slika9

 

10. Zatvorite Vaš browser i ponovo ga startujte. Ukucajte adresu www.d3go.tv i gledajte D3 GO.

 

Prilikom puštanja bilo koje emisije ili kanala, prilagođavanje slike traje do 30 sekundi. U sljedećoj verziji aplikacije, ovo vremensko prilagođavanje će biti znatno smanjeno.